جستجو :

تکنیکال «شوینده»

تکنیکال «شوینده» شرکت شوینده که حرکت خود را از محدوده ١٠٠٠٠ ریال شروع کرده و خود را به محدوده های ٢٠٠٠٠ ...

«وکار» بخریم؟!

«وکار» بخریم؟! در نمودار تعدیل شده ، طی ١.۵ سال گذشته قیمت سهم از محدوده ٩٢ تومان شروع به رشد کرد. بنظر ...

تکنیکال «شتران»

پالایش نفت تهران پس از اصلاحی که تقریبا از اواخر مهر ماه آغاز شده ؛ تاکنون پس از برخورد به ...

تکنیکال میدکو

تکنیکال میدکو شرکت میدکو در یک کانال صعودی بلندمدت با شیب ملایم در حال حرکت بوده و به تازگی در محدوده سقف ...