جستجو :

«وساپا» بخریم؟!

«وساپا» بخریم؟! در حال حاضر بنظر می رسد قیمت وارد دامنه موج C صعودی شده است. هدف این موج را حوالی ١۶٠ ...