جستجو :

رشد صندوق ها روی خط تردید

رشد صندوق ها روی خط تردید در این بازه زمانی که نمادهای کوچک‌تر از جذابیت بیشتری نزد سهامداران برخوردار بودند، تداوم کمبود نقدینگی به همراه ...

همدردی صندوق ها با شاخص

همدردی صندوق ها با شاخص این روزها بازار با کمبود شدید نقدینگی و فشار تسویه اعتبارات به دلیل پایان سال مالی اکثر شرکت‌های کارگزاری مواجه ...