جستجو :

صف آرایی خریداران

صف آرایی خریداران سرعت رشد بازار سریعتر و دوره استراحت آن کوتاه تر شده است. بازار روز شنبه همانطور که گفتیم رشدی همه ...

کدال پر ترافیک

کدال پر ترافیک همانطور که گفتیم در چهارشنبه ای که گذشت، هرچند که شاخص های مطرح بازار سرمایه منفی شدند اما در نیمه ...

مثبت هم جانبه

مثبت هم جانبه بازار همچنان با خط مستقیم به رشد خود ادامه میدهد. خبری از استراحت و اصلاح و کف سازی قیمتی نیست. ...

آغاز جدی ٩٨

آغاز جدی ٩٨ در آخرین روز بین التعطیلی، بازار بورس پر عرضه شد. در بازار یکشنبه انگیزه فروش برای شناسایی سود و نزدیک ...

سبز یکدست

سبز یکدست قیمت های جهانی رشد کرده اند و عملا در حال جبران کاهش های اخیر خود هستند. گزارش عملکرد های اسفند ...

آغاز سبز رنگ ٩٨

آغاز سبز رنگ ٩٨ در بازار امروز شاهد کم حجمی و بی رمقی متداول روزهای بین تعطیلی بودیم. به نظر میرسد که دو ...