جستجو :

موج سوم در «خاهن»...

موج سوم در «خاهن»... در صورت شکسته شدن این باند مقاومتی و ثبیت قیمت بالای این محدوده ، عملا می توان گفت قیمت وارد ...

«سپ» و اهداف پیش رو...

«سپ» و اهداف پیش رو... نوسانات قیمتی سهام شرکت سامان کیش را از بدو عرضه تاکنون داخل یک کانال محصور کردیم. هر چند هنوز تعداد ...