جستجو :

لیدر آینده صنعت روی!

لیدر آینده صنعت روی! میزان اثر پذیری شرکت های این گروه بر اساس نوع فعالیت و تامین خوراک کاملا متفاوت خواهد بود و شاید ...

چالش بورس تا ١۴٠٠

چالش بورس تا ١۴٠٠ برخی مدل سازی های مالی در صندوق بین المللی پول حکایت از آن دارد که ایران تا سال ٢٠٢٢ در ...

"وبانک" بخریم؟!

با توجه به تحول در سبد بورسی و غیر بورسی، درآمد مناسبی در اسفند ماه شناسایی شده که منتج به ...

شادابی با "غشهداب" !

شادابی با شهداب نسبت به سایر شرکت های گروه به دلیل نوع فعالیت دارای مارجین سود بالاتری ست که با تفاسیر فوق ...