جستجو :

شنبه متفاوت این بازار

شنبه متفاوت این بازار کالایی‌ها شنبه‌ها اغلب کم‌خبر و کم‌حاشیه هستند ولی این هفته اوضاع متفاوت بود... جریان افزایشی جدیدی در بازار پتروشیمی گویی در ...