جستجو :

برجام؛ ٧٠ درصد!

برجام؛ ٧٠ درصد! فرض کنید بانک مرکزی مقدار ریالی مشخصی را به صورت حراج به بانک‌های تجاری واگذار کند. این تغییر در طراحی ...