جستجو :

«رنگ شاخص پرید !!»

«رنگ شاخص پرید !!» در شرایطی به مصاف معاملات چهارمین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز گذشته با رشد بیش از ١.٢٠٠ واحدی ...

«چراغ سبز شاخص !!»

«چراغ سبز شاخص !!» در شرایطی به مصاف معاملات سومین روز کاری هفته می رویم که روز گذشته بازار خوبی را شاهد بودیم تا ...

«بازی نوسانی بورس !!»

«بازی نوسانی بورس !!» در شرایطی به مصاف معاملات آخرین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز گذشته مجددا شکل نوسانی به خود گرفت ...

«فضای انتظار !!»

«فضای انتظار !!» در شرایطی به مصاف معاملات سومین روز کاری هفته می رویم که بازار روز گذشته مطابق با انتظار شرایط بهتری ...

«تغییر دمای بورس !!»

«تغییر دمای بورس !!» در شرایطی به مصاف معاملات آخرین روز کاری هفته می رویم که بازار روز گذشته بهتر از سطح انتظارات ظاهر ...

«اصلاح خفیف !!»

 «اصلاح خفیف !!»  مطابق با انتظار، بازار سرمایه در معاملات دومین روز کاری هفته با فشار عرضه های بیشتری روبرو شد و در ...

«لبخند یخ زده !!»

«لبخند یخ زده !!»  در شرایطی به مصاف معاملات دومین روز کاری هفته می رویم که بازار روز گذشته استارت رو به جلو اما ...

«گارد صعودی بازار !!»

«گارد صعودی بازار !!»  در شرایطی به مصاف معاملات نخستین روز کاری هفته می‌رویم که بازار چهارشنبه بدون توجه به ریسک‌های سیستماتیک روزهای پایانی ...

«ردای سبز شاخص !!»

«ردای سبز شاخص !!» بورس تهران در معاملات روز یکشنبه فراتر از سطح انتظار ظاهر شد و باری دیگر شاهد ردای سبز بر تن ...

«سیاست‌زدگی !!»

«سیاست‌زدگی !!» بورس تهران در معاملات نخستین روز کاری هفته تحت تاثیر اخبار سیاسی روزهای پایانی هفته زیر فشار عرضه قرار گرفت ...