جستجو :

ریسک های بورس ٩۶...!؟

ریسک های بورس ٩۶...!؟ خواجه نصیری معتقد است:سال ٩۶ سال بسیار مهمی برای ایران است و بازار سرمایه در این سال به لحاظ ریسک ...