جستجو :

تکنیکال «فاراک»

تکنیکال «فاراک» شرکت ماشین سازی اراک که به تازگی حرکت خود را از محدوده کف کانال شروع کرده و اندیکاتورها گارد صعودی ...

تکنیکال مهرکام پارس

تکنیکال مهرکام پارس شرکت مهرکام پارس (خمهر) پس از برخورد به محدوده سقف کانال و مقاومت فیبوناچی خود در محدوده ١٨٣٧۶ ریال با ...

تکنیکال «دماوند»

تکنیکال «دماوند» شرکت تولید نیروی برق دماوند پس از برخود به سقف کانال خود وارد اصلاح شده و در حال حاضر در ...

تکنیکال «فارس»

تکنیکال «فارس» شرکت پتروشیمی خلیج فارس پس از آن که هدف کوتاه مدتی خود را در محدوده ٣٢۴١۵ ریال به ثبت رساند ...