جستجو :

تحلیل بنیادی تاپیکو

تحلیل بنیادی تاپیکو بورس ٢۴: شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین یکی از زیر مجموعه‌های شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی و یکی ...

احوال این روزهای «وتجارت»

احوال این روزهای «وتجارت» طی اسفند ماه با انتشار اخبار مربوط به واگذاری دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری بانک‌ها در راستای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و ...

«ذوب» از نگاهی دیگر

«ذوب» از نگاهی دیگر طی سال جاری ارزش سهام شرکت رشد ١٢۶.۵ درصدی داشته است. طی روزهای اخیر همچنین با بهبود شرایط اقتصادی چین ...