جستجو :

زمان تصمیم گیری !!!

زمان تصمیم گیری !!! رصد ما در معاملات نشان می دهد خرید بی مهابای برخی کدها فروکش کرده است اما در عوض تعداد بیشتری ...

وقت فروش نیست !!!

وقت فروش نیست !!! بسیاری براین عقیده اند که افزایش قیمت دلار می تواند دور جدیدی از افزایش قیمت را برای بورس تهران به ...

بورس ، ترامپ و کلینتون

بورس ، ترامپ و کلینتون نگاهی به نامزدهای انتخاباتی داشته باشیم جایی که ترامپ جمهوری خواه در کنار کلینتون دموکرات قرار دارد . باید توجه ...