جستجو :

فردا بازار مثبت است؟!

فردا بازار مثبت است؟! در ساعات ابتدایی و پیش گشایش امروز، شاهد افزایش تقاضا در بسیاری از نمادها بودیم به‌گونه‌ای که در دقایق ابتدایی ...