جستجو :

تکنیکال «فاراک»

تکنیکال «فاراک» شرکت ماشین سازی اراک که به تازگی حرکت خود را از محدوده کف کانال شروع کرده و اندیکاتورها گارد صعودی ...

تکنیکال مهرکام پارس

تکنیکال مهرکام پارس شرکت مهرکام پارس (خمهر) پس از برخورد به محدوده سقف کانال و مقاومت فیبوناچی خود در محدوده ١٨٣٧۶ ریال با ...

تکنیکال «دماوند»

تکنیکال «دماوند» شرکت تولید نیروی برق دماوند پس از برخود به سقف کانال خود وارد اصلاح شده و در حال حاضر در ...

تکنیکال «فارس»

تکنیکال «فارس» شرکت پتروشیمی خلیج فارس پس از آن که هدف کوتاه مدتی خود را در محدوده ٣٢۴١۵ ریال به ثبت رساند ...

تکنیکال «تپمپی»

تکنیکال «تپمپی» شرکت پمپ سازی ایران در نزدیکی محدوده مقاومتی خود یعنی ۶٣٠٠٠ ریال بوده و کماکان اندیکاتورهای سهم صعودی بوده و ...

افق تکنیکالی «شپنا»

افق تکنیکالی «شپنا» شرکت پالایش نفت اصفهان وارد رالی صعودی بسیار قوی از جنس موج سوم خود شده و تمامی اندیکاتورها روند صعودی ...