جستجو :

دو رخداد برجسته کالایی

دو رخداد برجسته کالایی بازار پلیمرها تغییر فاز داد! بازارهای کالایی امروز دو رخداد مهم را تجربه کردند؛ یکی رشد حجم معاملات پلیمرها در ...

آتی شاگرد اول شد

آتی شاگرد اول شد بورس ٢۴ : رشد قیمت‌ها در بازار آتی بورس کالا موجب شد تا بسیاری از سررسیدهای این بازار با رشد ...