جستجو :

«پولبک ؟!»

«پولبک ؟!» در شرایطی به مصاف معاملات سومین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز گذشته با ثبت رشد استثنایی ۴٧ هزار ...

«جدال برای شکست !!»

«جدال برای شکست !!» در شرایطی به مصاف معاملات نخستین روز کاری هفته می‌رویم که بازار چهارشنبه با جهش خیره‌کننده و استثنایی ۴٠ هزار ...

«مثبت اما مردد !!»

«مثبت اما مردد !!» در شرایطی به مصاف معاملات دومین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز گذشته با افزایش تقاضا آغاز به کار ...

«برگشت از حمایت !!»

«برگشت از حمایت !!»  در شرایطی به مصاف معاملات نخستین روز کاری هفته می‌رویم که بازار چهارشنبه کار خود را با فشار عرضه و ...

«وحشت از عدالت !!»

«وحشت از عدالت !!» بورس تهران معاملات نخستین روز کاری از یک هفته نیمه تعطیل را با فشار عرضه ناشی از دو عامل: نگرانی ...

«دست حمایت !!»

«دست حمایت !!» در شرایطی به مصاف معاملات نخستین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز چهارشنبه با فشار عرضه در صنایع بزرگ ...

«یک میلیون پَر !!»

«یک میلیون پَر !!» در شرایطی به مصاف معاملات دومین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز گذشته از همان دقایق ابتدایی زیر فشار ...

«چرخ و فلک بورسی !!»

«چرخ و فلک بورسی !!»  در شرایطی به مصاف معاملات نخستین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز چهارشنبه شرایط خاصی داشت. در واقع تایم ...

«بر مدار سایپا !!»

«بر مدار سایپا !!»  در شرایطی به مصاف معاملات سومین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز گذشته در ادامه رکورد‌شکنی‌های خود، یک رشد ...