جستجو :

تکنیکال ذوب آهن

تکنیکال ذوب آهن شرکت ذوب آهن اصفهان پس از برخورد به محدوده حمایتی روند صعودی خود واکنش نشان داده و امروز توانست از ...

تکنیکال «شپنا»

تکنیکال «شپنا» در نماد پالایش نفت اصفهان قیمت در مرحله اول هدف سقف کانال معادل ٢٨٠٠ تومان را دارد...