جستجو :

محاسبه NAV سهام «ورنا»

محاسبه NAV سهام «ورنا» به منظور برآورد ارزش سرمایه‌گذاری‌های غیر بورسی از روش مقایسه‌ای و نسبت P/E استفاده شده است که با توجه ...