جستجو :

مجامع رونق گرفت

با فرارسیدن تیر ماه، مثل هر سال مجامع رونق گرفت و شرکت های زیادی در این ماه به مجمع خواهند ...

هفته خلوت مجامع

در اولین هفته تیرماه به دلیل دو روز تعطیلی که در میانه هفته وجود دارد، مجامع کمی برگزار می شود.