جستجو :

موج سوم در «خاهن»...

موج سوم در «خاهن»... در صورت شکسته شدن این باند مقاومتی و ثبیت قیمت بالای این محدوده ، عملا می توان گفت قیمت وارد ...