جستجو :

هفته داریم، چه هفته ای!

هفته داریم، چه هفته ای! خب! نتیجه مذاکرات ترامپ و رییس جمهوری چین مشخص شد و حالا سرمایه گذاران و تحلیلگران مشغول بررسی شرایط بازارها ...