جستجو :

«زنگان» خریدنی است؟!

«زنگان» خریدنی است؟! آنالیز نوسانات قیمتی سهم در ۴ سال اخیر تداعی کننده ساختار اصلاحی مرکب است. در قالب الگوی زیگزاگ ابتدا قیمت ...