جستجو :

«مثبت» اما «پرعرضه»...

«مثبت» اما «پرعرضه»... روز گذشته بورس تهران باز هم سهامداران را غافلگیر کرد و تقریبا یکدست مثبت بود. انتشار برخی گمانه زنی ها ...

«تلخند بورسی !!»

«تلخند بورسی !!» بورس تهران در شرایطی به مصاف معاملات آخرین روز کاری هفته می رود که بازار روز گذشته قوی تر از ...

«بهانه جویی !!»

«بهانه جویی !!»  بورس تهران در شرایطی به مصاف معاملات دومین روز کاری هفته می رود که روز گذشته شاهد فشار عرضه در ...