جستجو :

«تردید برای عبور !!»

«تردید برای عبور !!» در شرایطی به مصاف معاملات نخستین روز کاری هفته می رویم که بازار روز چهارشنبه استارت خوبی زد و شاخص ...

«فصل جدید کدال !!»

«فصل جدید کدال !!» همانطور که پیش‌بینی شده بود، بازار سرمایه در معاملات روز چهارشنبه کم حجم و بی رمق ظاهر شد. قرار گرفتن ...

«نقش موثر کدال !!»

«نقش موثر کدال !!»  امروز دوشنبه ٣٠ اردیبهشت ماه ٩٨ را در شرایطی آغاز می کنیم که بازار روز گذشته پر عرضه بود. این ...

«روی خوش بازار !!»

«روی خوش بازار !!» در شرایطی به مصاف معاملات آخرین روز کاری هفته می رویم که بازار روز گذشته بهتر از سطح انتظار ظاهر ...

«تابلوی زرشکی !!»

«تابلوی زرشکی !!»  در شرایطی به مصاف معاملات سومین روز کاری هفته می رویم که بازار روز گذشته استارت بسیار بدی داشت. گشایش ...

«منفی تلخ !!»

«منفی تلخ !!» در شرایطی به مصاف معاملات دومین روز کاری هفته می رویم که بازار روز گذشته شرایط خوبی نداشت. در واقع ...

«سبقت چشم‌گیر !!»

«سبقت چشم‌گیر !!»  در شرایطی به مصاف معاملات نخستین روز کاری هفته می رویم که بازار سرمایه هفته خوبی را پشت سر گذاشت. ...