جستجو :

«اصلاح خفیف !!»

 «اصلاح خفیف !!»  مطابق با انتظار، بازار سرمایه در معاملات دومین روز کاری هفته با فشار عرضه های بیشتری روبرو شد و در ...

«لبخند یخ زده !!»

«لبخند یخ زده !!»  در شرایطی به مصاف معاملات دومین روز کاری هفته می رویم که بازار روز گذشته استارت رو به جلو اما ...

«گارد صعودی بازار !!»

«گارد صعودی بازار !!»  در شرایطی به مصاف معاملات نخستین روز کاری هفته می‌رویم که بازار چهارشنبه بدون توجه به ریسک‌های سیستماتیک روزهای پایانی ...

«ردای سبز شاخص !!»

«ردای سبز شاخص !!» بورس تهران در معاملات روز یکشنبه فراتر از سطح انتظار ظاهر شد و باری دیگر شاهد ردای سبز بر تن ...

«سیاست‌زدگی !!»

«سیاست‌زدگی !!» بورس تهران در معاملات نخستین روز کاری هفته تحت تاثیر اخبار سیاسی روزهای پایانی هفته زیر فشار عرضه قرار گرفت ...

«تغییر ذائقه بازار !!»

«تغییر ذائقه بازار !!» در شرایطی به مصاف معاملات سومین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز گذشته شرایط ویژه‌ای داشت و شاهد شیفت ...

«تعویض رنگ شاخص !!»

«تعویض رنگ شاخص !!» در شرایطی به مصاف معاملات دومین روز کاری هفته می رویم که بازار روز گذشته آغاز نفس‌گیر و پر عرضه ...

«بر مدار سیاست !!»

«بر مدار سیاست !!» در شرایطی به مصاف معاملات نخستین روز کاری هفته می رویم که بازار روز چهارشنبه شرایط نسبتا خوبی داشت و ...

«ایستگاه استراحتی !!»

«ایستگاه استراحتی !!»  در شرایطی به مصاف معاملات چهارمین روز کاری هفته می رویم که مطابق با انتظار مثبت‌های بازار روز گذشته با ...

«ایستگاه بعد ... !!»

«ایستگاه بعد ... !!» در شرایطی به مصاف معاملات سومین روز کاری هفته می‌رویم که بازار سرمایه با ثبت رشد بیش از ٢.۵٠٠ واحدی ...

«معاملات جبرانی !!»

«معاملات جبرانی !!»  در شرایطی به مصاف معاملات سومین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز گذشته، به سرعت افت هیجانی روز یکشنبه ...