جستجو :

تغییر ظریف بازار کالا

تغییر ظریف بازار کالا شاید این ادعا که در کشوری همچون ایران با استعفای غیررسمی و اینستاگرامی یک وزیر امور خارجه بازارهای کالایی و ...

بازهم افزایش!

بازهم افزایش! بورس ٢۴ : رشد دلاری قیمت کالایی‌ها امروز هم ادامه یافت تا در نهایت این جریان افزایشی مهمترین رخداد در ...

ترس از رکود!!

ترس از رکود!! بازارهای کالایی رونق چندانی ندارد. فولاد تمایل به افت نرخ دارد ولی برای کاهش قیمت‌ها مردد است. بازار پتروشیمی به ...

سرگیجه فولاد!

سرگیجه فولاد! بهای مصنوعات فولادی امروز با افزایش نرخ جدی همراه شد و البته معاملات بورس کالا هم به این روند ...

هیجان در فولادی‌ها

هیجان در فولادی‌ها بورس ٢۴ : رشد قیمت فولاد نه تنها ادامه یافته بلکه به هیجانی افسارگسیخته بدل شده که قیمت‌هایی نجومی را ...

فولاد پرید

فولاد پرید بهای فولاد روز سه شنبه رشد محسوسی داشت تا جایی که رشد قیمت‌ها از حد انتظارات فعالان بازار هم بالاتر ...

بازار پراکنده!!

بازار پراکنده!! بورس ٢۴ : وضعیت کلی در بازارهای کالایی متعادل نیست و به جز بازار پلیمرها ، سایر بازارهای کالایی مهم ...