جستجو :

بازار در فاز مقاومت

بازار در فاز مقاومت بورس ٢۴ : بازارهای کالایی هنوز در فاز مقاومت هستند و در برابر افت قیمت‌ها مقاومت می‌کنند. رشد مقطعی قیمت ...

یک گام به پس کالایی!

یک گام به پس کالایی!  میل به کاهش قیمت ‌ها در بازارهای کالایی هنوز وجود دارد و حتی می ‌توان گفت، برای روز گذشته اندکی ...

مقاومت بازارها

مقاومت بازارها بورس ٢۴ : کالایی‌ها در حد توان خود در برابر افت قیمت‌ها مقاومت می‌کنند حتی اگر دلار هم اندکی افت ...

بوی بنزین ؛ عطر پول

بوی بنزین ؛ عطر پول ٣٠٠٠ تن بنزین از بورس انرژی صادر شد آن‌هم در اولین عرضه. این یعنی بنزین و سایر فرآورده‌ها می‌توانند جای ...

شنبه کم‌رمق بازار

شنبه کم‌رمق بازار بورس ٢۴ : بازارهای کالایی امروز شنبه آرامی را پشت سر گذاشتند. بازارها میل به ثبت نرخ داشتند ولی برخی ...