جستجو :

«پاشنه آشیل بازار !!»

«پاشنه آشیل بازار !!»  در شرایطی به مصاف معاملات نخستین روز کاری هفته می رویم که بازار روز چهارشنبه چهره قابل قبول‌تری را نسبت ...

«تابلوی روز شمار !!»

«تابلوی روز شمار !!»  در شرایطی به مصاف معاملات آخرین روز کاری هفته می رویم که بازار روز گذشته با فشار نسبی عرضه روبرو ...

«نوسانات اسفندی !!»

«نوسانات اسفندی !!» معاملات چهارمین روز کاری هفته را در حالی استارت می زنیم که این روزها شاهد روند نوسانی بازار هستیم. انصافا ...

«در انتظار بهار !!»

«در انتظار بهار !!»  در شرایطی به مصاف معاملات سومین روز کاری هفته می رویم که بازار روز گذشته وضعیت متعادلی داشت. عدم میل ...

«هیجان غلط !!»

«هیجان غلط !!»  در شرایطی به مصاف معاملات آخرین روز کاری هفته می رویم که بازار روز گذشته باری دیگر درگیر هیجان مفرط ...

«خیز بلند بازار !!»

«خیز بلند بازار !!» در شرایطی به مصاف معاملات دومین روز کاری هفته می رویم که بازار روز گذشته رفتار جالبی را از خود ...

«سورپرایز اسفندی !!»

«سورپرایز اسفندی !!»  در شرایطی به مصاف معاملات نخستین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز چهارشنبه خوش درخشید و در اولین روز ...

«مثبت مشقی !!»

«مثبت مشقی !!»  در شرایطی به مصاف معاملات آخرین روز کاری بهمن ماه می رویم که بازار پس از یک زد و خورد ...

«سرد و بی رمق !!»

«سرد و بی رمق !!»  بازار روز یکشنبه کار خود را بر اساس وضعیت معاملاتی یک ساعت پایانی بازار روز شنبه استارت زد و از ...

«بین التعطیلین !!»

«بین التعطیلین !!» نخستین روز کاری هفته را در حالی استارت می زنیم که بازار پس از تعطیلی ٣ روزه، یک روز نصفه ...