جستجو :

در مجمع عمومی «شیران» ۶٠٠ ریال سود تقسیم شد / تحقق برنامه ها و ارتقای سوددهی شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران در سال ١٣٩٧

در مجمع عمومی «شیران»  ۶٠٠ ریال سود تقسیم شد / تحقق برنامه ها و ارتقای سوددهی شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران در سال ١٣٩٧ مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران با حضور ٨۴ درصد از سهامداران شرکت درمحل تهران_بزرگراه چمران_تقاطع ...