جستجو :

منفی بی رمق

منفی بی رمق سریال منفی های بازار سرمایه ادامه دار است. قیمت نفت زیر ۶٠ دلار (حتی چند سنت)، قطع نامه شورای امنیت ...

قرمز کم رنگ

قرمز کم رنگ شاخص کل پس از برخورد به محدوده کف کانال نزولی با واکنش مثبت مواجه شد و در حال جبران بخشی ...

درجا می زنیم!!

درجا می زنیم!! خواب زمستانی بازار ادامه دار است و انگیزه قوی برای معاملات وجود ندارد. خیلی ها برای تصمیم گیری منتظر خبر ...

توافق فراتر از انتظار

توافق فراتر از انتظار نتایج نشست اوپک امیدوارکننده است؛ کشورهای عضو و غیر عضو اوپک با کاهش روزانه ١.٢ میلیون بشکه نفت موافقت کردند ...

گاو سبز پوش شاخص

گاو سبز پوش شاخص قیمت های جهانی فلزات پایه با رشد مواجه شدند. چشم انداز مثبت از رشد اقتصاد جهان به دنبال آتش بس ...

حقیقی های کم رنگ

حقیقی های کم رنگ آخرین روز هفته گذشته روز خوبی برای بازار سرمایه نبود. شاخص کل با بیش از ٢ درصد کاهش به عدد ...

ترید با تردید

ترید با تردید امروز هم کدال ترافیک داشت و احتمالا فردا هم سرش شلوغ باشد. این گزارش عملکرد ها میتواند به بازار جهت ...

چشم ها به کدال است

چشم ها به کدال است خبر امیدوار کننده اینکه در انتهای بازار صف های فروش کم حجم تر شدند و بازار منتظر دیدن عملکرد شرکت ...

متعادل میشویم ...

متعادل میشویم ... در کل امروز با بازاری آرام مواجه بودیم. خبری از صف های هیجانی نبود . حقیقی ها تقریبا به اندازه ...