جستجو :

بی پولی !

بی پولی ! نکته قابل توجه معاملات روزهای اخیر تغییرات عمده در پورتفولیوی سهامداران درصدی است .

خرید با تمام توان!

 خرید با تمام توان! در روزهای اخیر گزارش های بی نظیری به بدنه بازار تزریق شده است . گزارش هایی که می تواند خروج ...