جستجو :

عید است!!

عید است!! کاهش حجم معاملات در بازارهای کالایی جدی است و می‌توان این داده را در اغلب بازارها مشاهده کرد اگرچه هنوز ...

بی‌رمقی فولاد

بی‌رمقی فولاد بازارهای کالایی هم با کاهش حجم معاملات روبه‌رو هستند و هم با بی‌رمقی نوسان نرخ و همین وضعیت به ...

پیش به سوی آرامش؟

پیش به سوی آرامش؟ اگرچه نزدیک به دو هفته به پایان هفته جاری باقی مانده است ولی دو هفته بعد دیگر معاملات شباهتی به ...

تغییر ظریف بازار کالا

تغییر ظریف بازار کالا شاید این ادعا که در کشوری همچون ایران با استعفای غیررسمی و اینستاگرامی یک وزیر امور خارجه بازارهای کالایی و ...