جستجو :

خزش منظم پتروشیمی ها

خزش منظم پتروشیمی ها بورس ٢۴ : اگرچه روزهای ابتدایی هفته همیشه رونق چندانی را در بازارهای کالایی شاهد نیستیم و این بار هم ...

موسم تغییر؟

موسم تغییر؟ آخر هفته پیچیده‌ای را در بازارهای کالایی شاهد بودیم گویی موسم تغییر در این بازارها وزیدن گرفته است اگرچه هنوز ...

بوی رکود می آید!؟

بوی رکود می آید!؟ کالایی‌ها رنگ و بوی رکود را شدیدتر از روز قبل حس کردند و می‌توان گفت در کنار کاهش قیمت دلار ...

وقتی رکود رخ می نمایاند...

وقتی رکود رخ می نمایاند... بازارهای کالایی چهره‌ای جز رکود را نمی‌شناسند... این جمله شاید بهترین توصیف برای رخدادهای قیمتی و معاملاتی در بازارهای کالایی ...

کابوس نزول بازارها

کابوس نزول بازارها کاهش قیمت‌ها را می‌توان در بازارهای کالایی به وضوح مشاهده کرد اگرچه کاهش قیمت دلار هم به این روند عمومی ...

ایست بازارها

ایست بازارها اغلب بازارهای کالایی امروز از حرکت ایستاده‌ بودند یعنی نوسان قیمت‌ها در بیشتر بازارها محسوس نبود و قیمت‌های یکسانی از ...