جستجو :

«اِشتهای شدید !!»

«اِشتهای شدید !!»  بورس تهران در شرایطی به مصاف معاملات چهارمین روز کاری هفته می رود که در ٣ روز کاری اخیر شاهد ...

«مثبت» اما «پرعرضه»...

«مثبت» اما «پرعرضه»... روز گذشته بورس تهران باز هم سهامداران را غافلگیر کرد و تقریبا یکدست مثبت بود. انتشار برخی گمانه زنی ها ...

«تلخند بورسی !!»

«تلخند بورسی !!» بورس تهران در شرایطی به مصاف معاملات آخرین روز کاری هفته می رود که بازار روز گذشته قوی تر از ...

«بهانه جویی !!»

«بهانه جویی !!»  بورس تهران در شرایطی به مصاف معاملات دومین روز کاری هفته می رود که روز گذشته شاهد فشار عرضه در ...