جستجو :

«کلاف سردرگم»

«کلاف سردرگم» امروز بازار را در حالی آغاز می کنیم که قیمت های جهانی روز گذشته باز هم کاهشی بودند و از ...

به میانه «تیر» رسیدیم!

به میانه «تیر» رسیدیم! در جریان معاملات روز کاری گذشته شاهد فروکش کردن عطش خریداران در نمادهای صادرات محور از جمله معدنی – فلزی ...