جستجو :

رشد سهام ؛ سرکشی سکه!

رشد سهام ؛ سرکشی سکه! نوشتاری از علیرضا باغانی در عصر ایران بازار سهام رکوردهای تاریخی جدیدی را پیش روی سرمایه گذاران قرار داده است ...

تجارت سربسته پسته

تجارت سربسته پسته یادداشت علیرضا باغانی در عصر ایران پسته تنها در بورس آرام می گیرد و اگر واقعا مافیایی در کار نیست ...

سوزن و جوالدوز

سوزن و جوالدوز از‌این‌رو نوشته حاضر، نه در پی تحلیل علل تحریم‌ها و آثار آن، بلکه به دنبال آن است که در کنار ...

بنویس «بورس» !

بنویس «بورس» ! نوشتاری از علیرضا باغانی در بورسی که کمتر از ٩٠ میلیارد دلار ارزش دارد یعنی کمتر از ١۵ درصد ارزش ...