جستجو :

خبر جدید از «وهور»

خبر جدید از «وهور» برق نیروگاه گیلان وارد مدار فرابورس می شود جزئیاتی خواندنی از تحولات بنیادین این هلدینگ برقی و سودسازی زیرمجموعه ها