جستجو :

بدون ریسک!

بدون ریسک! وقتی بازار نوسانی است و مدت هاست که شرایط پایدار پررونقی را به خود ندیده و تنها رشد هایی مقطعی ...

چه کنیم؟

چه کنیم؟ بازار سهام سال ١٣٩٧ را خوب شروع نکرده ، پرسش مکرر سهامداران این است که چه کنیم؟خیلی ها بازار ارز ...

سبد آخر سال!

سبد آخر سال! در هفته گذشته سه سهم به کاربران ویژه معرفی شد.اولین سهم کربن ایران ۴٢۵ تومانی بود که با رشد قیمتی ...

سبد سهام پیشنهادی

سبد سهام پیشنهادی این هفته نیز چند سهم بنیادی و تکنیکی را مورد ارزیابی قرار داده است...