جستجو :

مثبت هم جانبه

مثبت هم جانبه بازار همچنان با خط مستقیم به رشد خود ادامه میدهد. خبری از استراحت و اصلاح و کف سازی قیمتی نیست. ...

آغاز جدی ٩٨

آغاز جدی ٩٨ در آخرین روز بین التعطیلی، بازار بورس پر عرضه شد. در بازار یکشنبه انگیزه فروش برای شناسایی سود و نزدیک ...

سبز یکدست

سبز یکدست قیمت های جهانی رشد کرده اند و عملا در حال جبران کاهش های اخیر خود هستند. گزارش عملکرد های اسفند ...

آغاز سبز رنگ ٩٨

آغاز سبز رنگ ٩٨ در بازار امروز شاهد کم حجمی و بی رمقی متداول روزهای بین تعطیلی بودیم. به نظر میرسد که دو ...

مثبت کم رنگ

مثبت کم رنگ بازار امروز را کج دار و مریز ، مثبت گذراندیم. همانطور که انتظار میرفت امروز از عطش خریداران کاسته و ...