جستجو :

به کجا چنین شتابان.....!؟

به کجا چنین شتابان.....!؟ طی معاملات امروز شاهد افزایش عرضه‌ها در بازار و صف‌های فروش در اکثر نمادها متأثر از صف‌های فروش در ساعات ...

پیش بینی بازار شنبه

پیش بینی بازار شنبه بازار فردا مثبت خواهد بود؟ بله... روز چهارشنبه مطابق پیش بینی ارائه شده بازار پر عرضه آغاز شد لیکن به دلیل روند ...