جستجو :

تکنیکال «ثعمرا»

تکنیکال «ثعمرا» شرکت عمران و توسعه شاهد سهمی از گروه ساختمانی است که در دو ماه اخیر رشد مناسبی را داشته ...

تکنیکال «شوینده»

تکنیکال «شوینده» شرکت شوینده که حرکت خود را از محدوده ١٠٠٠٠ ریال شروع کرده و خود را به محدوده های ٢٠٠٠٠ ...

«وکار» بخریم؟!

«وکار» بخریم؟! در نمودار تعدیل شده ، طی ١.۵ سال گذشته قیمت سهم از محدوده ٩٢ تومان شروع به رشد کرد. بنظر ...

تکنیکال «شتران»

پالایش نفت تهران پس از اصلاحی که تقریبا از اواخر مهر ماه آغاز شده ؛ تاکنون پس از برخورد به ...

تکنیکال میدکو

تکنیکال میدکو شرکت میدکو در یک کانال صعودی بلندمدت با شیب ملایم در حال حرکت بوده و به تازگی در محدوده سقف ...