جستجو :

تکنیکال تابان هور

تکنیکال تابان هور شرکت مدیریت انرژی تابان هور در حال شکست مقاومت روند نزولی خود می باشد و در صورتی که موفق به ...

تکنیکال «سپ»

تکنیکال «سپ» بورس ٢۴ : شرکت سپ پس از ثبت واگرایی در سقف قیمتی خود وارد اصلاح بسیار شدیدی شد و درحال ...

تکنیکال شاخص کل

تکنیکال شاخص کل در نمودار زیر، شاخص کل پس از اصلاح ٣٠ درصدی خود و رسیدن به محدوده حمایتی فیبوناچی در محدوده یک ...

تکنیکال «شبندر»

تکنیکال «شبندر» شرکت پالایش نفت بندر عباس پس از رسیدن به حمایت فیبوناچی و همین طور حمایت روند صعودی خود در محدوده ...

تکنیکال بانک تجارت

تکنیکال بانک تجارت نمودار فوق شاخص گروه بانک را به نمایش گذاشته و همانطور که مشاهده می شود پس از شکست کانال صعودی ...

تکنیکال «وغدیر»

تکنیکال «وغدیر» شرکت سرمایه گذاری غدیر در حال حاضر در محدوده کف کانال صعودی بلندمدتی خود بوده و با حمایت ١۶۴۵٢ ریالی ...