جستجو :

محاسبه NAV سهام «وسپه»

محاسبه NAV سهام «وسپه» به منظور محاسبه ارزش روز سرمایه‌گذاری‌های بورسی از قیمت پایانی سهام شرکت‌های در بازار در تاریخ ٢٣ مهر ماه استفاده ...

محاسبه NAV سهام «ورنا»

محاسبه NAV سهام «ورنا» به منظور برآورد ارزش سرمایه‌گذاری‌های غیر بورسی از روش مقایسه‌ای و نسبت P/E استفاده شده است که با توجه ...