جستجو :

محاسبه NAV سهام «شوینده»

محاسبه NAV سهام «شوینده» شرکت‌های موجود در صنعت شوینده‌ها در بورس در گروه شرکت‌های شیمیایی دسته‌بندی می‌شوند. از جمله شرکت‌های این صنعت، شرکت پاکسان، ...

عملکرد سپ در مسیر توسعه

عملکرد سپ در مسیر توسعه امروزه پرداخت های الکترونیک بخش جدانشدنی از زندگی روزمره مردم جهان شده‌اند و روند رو به رشدی دارند. در ایران ...

محاسبه NAV سهام «وساپا»

محاسبه NAV سهام «وساپا» شرکت گروه سرمایه‌گذاری سایپا در تاریخ ١٠ فروردین ١٣۴۴ تحت نام شرکت سهامی دیروپ ایران تأسیس و در اداره ثبت ...