جستجو :

افق ، کوروش؟؟

افق ، کوروش؟؟ در جلسه معارفه شرکت عنوان شد که برنامه ریزی برای افتتاح حداقل ٣٠٠ فروشگاه در سال وجود دارد که عمده ...

کم ریسک تا مجمع!

کم ریسک تا مجمع! این شرکت می تواند سود غیرعملیاتی حاصل از این تغییرات و فروش دارایی به ارزش ٨٧ میلیارد تومان را ...