شرکت ذوب آهن اصفهان از شرکت های تابعه سازمان تامین اجتماعی است که معاملات آن در فرابورس همواره مورد توجه سهامداران و سرمایه گذاران بوده است.

بورس 24: شرکت ذوب آهن اصفهان از شرکت های تابعه سازمان تامین اجتماعی است که معاملات آن در فرابورس همواره مورد توجه سهامداران و سرمایه گذاران بوده است.

بر طبق اطلاعات منتشر شده از ذوب، این شرکت در شش ماهه نخست سال جاری 1.2 میلیون تن انواع محصول را به فروش رسانده که این عدد نسبت به مدت مشاب سال قبل با افزایش حدود 3 درصدی همراه شده است. با این همه، درآمد شرکت از محل فروش معادل 7.6 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم نسبت به درآمد فروش گزارش شده در نیمه نخست سال 98 با رشد حدود 46 درصدی همراه بوده است. به عبارت دیگر شرکت ذوب آهن توانسته علیرغم عدم تغییر در میزان فروش، درآمدهای خود را به در حد قابل توجهی افزایش دهد که این موضوع به افزایش میانگین نرخ فروش محصولات مربوط می شود. بر اساس بررسی ها میانگین نرخ فروش محصولات شرکت در شش ماهه نخست سال 98 رقمی حدود 4.4 میلیون تومان به ازای هر تن بوده که این رقم در شش ماهه نخست سال جاری به عدد 6.3 میلیون تومان به ازای هر تن رسیده است. هر چند رشد نرخ فروش هر یک از محصولات تولیدی شرکت در این موضوع نقش زیادی داشته اما افزایش وزن محصولات با ارزش افزوده بالاتر (همچون ریل) در سبد فروش شرکت را نمی توان در این موضوع نادیده گرفت.

نکته مهم دیگر آن که نرخ رشد فروش محصولات شرکت از ابتدای سال تاکنون نیز از روندی صعودی تبعیت کرده که احتمال فروان این روند در ماه های آینده نیز ادامه داشته باشد. لذا رشد درآمد شرکت در شش ماهه دوم بسیار محتمل است.

تحول مهم دیگری که در صورت های مالی سال جاری (و به احتمال زیاد در صورت های شش ماهه) ذوب رخ دهد جبران زیان انباشته چندین ساله و ورود ذوب به ناحیه سود انباشته است که می تواند سهامداران را علاوه بر سود حاصل از نوسانات قیمتی به سود تقسیمی نیز مهمان کند. با این حال، قیمت سهام به دلیل هیجانات بازار در حدود دو ماهه اخیر بیش از 50 درصد افت کرده که این عدد در میان شرکت های بزرگ بازار یکی از بیشترین ریزش ها به شمار می رود. با این تفاسیر ذوب برای رسیدن به سطوح قیمتی پیشین خود پتانسیل افزایش قیمت بیش از 100 درصدی دارد که انتشار صورت های مالی شش ماهه و اعلام احتمالی پوشش زیان انباشته می تواند محرک بسیاری مناسبی برای تحقق این رشد باشد.