به منظور برآورد ارزش سرمایه‌گذاری‌های غیر بورسی برای شرکت‌هایی که سهام آن‌ها در بازار پایه فرابورس معامله نمی‌شود، از روش مقایسه‌ای و نسبت P/E استفاده شده که با توجه به .......