شرکت فولاد هرمزگان از شرکت های زیر مجموعه فولاد مبارکه است که از سال ٩۴ وارد بازار شده و از ابتدای سال بازدهی حدود ١٧٣ درصدی را به سهامداران خود هدیه کرده است.