شرکت ملی صنایع مس ایران در زمره چهار شرکت بزرگ بازار سرمایه و از پر بیننده ترین نمادهای بازار به شمار می رود. آخرین اطلاعات منتشر شده از عملکرد شرکت ملی صنایع مس به تولید و فروش شش ماهه این شرکت باز می گردد.

بورس 24: شرکت ملی صنایع مس ایران در زمره چهار شرکت بزرگ بازار سرمایه و از پر بیننده ترین نمادهای بازار به شمار می رود. آخرین اطلاعات منتشر شده از عملکرد شرکت ملی صنایع مس به تولید و فروش شش ماهه این شرکت باز می گردد. بر اساس این گزارش فملی در شش ماهه نخست سال جاری 612 هزار تن انواع محصول را به فروش رسانده که این عدد نسبت به مدت مشاب سال قبل با افت حدود 6 درصد همراه شده است. با این وجود درآمد شرکت از محل فروش معادل 16.2 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم نسبت به درآمد فروش گزارش شده در نیمه نخست سال 97 با رشد قابل توجه 62 درصدی همراه بوده است. به معنای دیگر شرکت صنایع ملی توانسته علیرغم عدم تغییر در میزان فروش، درآمدهای خود را به در حد قابل توجهی افزایش دهد. که این موضوع می تواند معلول دو علت مهم باشد.

علت اول را می توان در افزایش نرخ تک تک محصولات جست و جو کرد. به عنوان مثال میانگین نرخ فروش کاتد (به عنوان مهم ترین محصول فملی) در شش ماهه سال قبل به ازای هر تن 67.5 میلیون تومان بوده این در حالی است که این عدد در شش ماهه سال جاری به 93 میلیون تومان به ازای هر تن رسیده است. علت دوم افزایش وزن محصولات با ارزش افزوده بالاتر در سبد فروش شرکت باز می گردد به گونه ای که شرکت از فروش محصولاتی با ارزش افزوده کمتر همچون سنگ سولفور کاسته و آن را به محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر تبدیل کرده است.

نکته مهم دیگر در عملکرد فملی در شش ماهه به روند رو به رشد درآمدها باز می گردد. در حالی که در ماه های پیشین درآمد فروش ماهیانه شرکت در حوالی 3 هزار میلیارد تومان قرار داشت در شهریور ماه فملی درآمد فروشی معادل 4200 میلیارد تومان محقق کرد. با توجه به ذخایر موجود شرکت و از آن مهم تر افزایش پیاپی نرخ ها، تداوم و رشد این عدد در ماهه های آینده بسیار محتمل است.

در کنار این موارد، باید جهش نرخ ارز را نیز در نظر داشت که با توجه به صادراتی بودن بخشی از محصولات شرکت مزید بر علت شده و می تواند رشد بیش از پیش درآمدهای شرکت را در پی داشته باشد. در هر حال با توجه به موارد فوق قیمت سهام شرکت در حال حاضر فاصله زیادی تا ارزش ذاتی آن دارد. لذا منفی های اخیر در این سهم می بایست به منزله یک فرصت طلایی برای یک سرمایه گذاری جذاب در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تلقی شود.