طی بازار امروز نیز همچون روز معاملاتی قبل و ناشی از عدم برچیده شدن صف‌های فروش در بسیاری از گروه‌ها و نمادهای بازار، در همان ابتدا و مرحله پیش گشایش، شاهد افزایش فشار عرضه‌ها و .........