افت قیمت فلزات پایه و برخی مواد معدنی دیگر در روزهای اخیر نگرانی هایی درباره وضعیت بازار این مواد بوجود آورده و برخی سرمایه گذاران به فکر تغییر ترکیب سبد دارایی خود هستند. نیویورک تایمز در مطلبی به بررسی وضعیت بازار ..