تغییرات قیمت طلا در ماه های اخیر سبب سردرگمی سرمایه گذاران شده و عده ای نگران زیان های بزرگ هستند. اما برای درک علل این تحولات کافی است به یک عامل توجه کنیم. همچنین تحلیلگران معتقدند برای آنکه بدانیم باید در بازار بمانیم یا می توانیم ..