خیرا سقف کانال کوتاه مدت را به بالا شکسته است. به نظر می رسد در کوتاه مدت نوسان در محدوده ١٣٠٠٠ تا ١٧٠٠٠ تومان برای این سهم ...