افت قیمت برخی فلزات پایه در روزهای اخیر که حاصل رشد شاخص دلار و شدت پیدا کردن شیوع ویروس کرونا در اروپا و آمریکاست سبب شده برخی سرمایه گذاران درباره حفظ این فلزات در سبد دارایی خود تردید کنند. برای آنکه ..