شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور در سال ١٣٧۵ به صورت سهامی خاص تاسیس شده و در سال ١٣٩٠ به سهامی عام تغییر یافت و از فروردین ١٣٩١ در فرابورس عرضه عمومی شده است. این شرکت در حال حاضر جز شرکت های فرعی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات بوده و شرکت نهایی گروه فولاد مبارکه اصفهان می باشد...