شرکت سرمایه‌گذاری سپه در تاریخ ٢ شهریور ماه ١٣٧٠ به صورت سهامی عام تأسیس و از مهرماه همان سال فعالیت رسمی خود را آغاز نمود. شرکت در تاریخ ١٩ دی ماه ١٣٧١ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته و......