شرکت پالایش نفت تهران پس از افت شدید قیمتی، در حال نزدیک شدن به اولین حمایت مستحکم خود در محدوده ٢۶٨٢٩ ریال می باشد...